בתקנונים רבים כלולות הוראות בדבר זכות מצרנות (preemptive) שהינה זכות הקיימת לבעלי מניות לשמור על שיעור החזקותיהם בחברה, באמצעות השתתפות אקטיבית בסבבי גיוס הון/חוב/זכויות עתידיים של החברה והשקעת חלקם היחסי. בתקנונים רבים כלולות אף הוראות אי דילול (anti dilution) שמשמעתן פיצוי משקיעים על השקעות עתידיות בחברה בערך הנמוך מערך השקעתם.

במסגרת החלטת מיסוי: 5228/15 נדונה השפעת מימוש זכות אנטי דילול (מלשון ההחלטה עולה כי מדובר למעשה בזכות Preemptive שהיא זכות מצרנות ולא בזכות אי דילול, ראו הערה להלן) בחברה, לאחר שהתקבל אישור מיזוג לפי סעיפים ובתנאים הקבועים בסעיפים 103ג(1) ו- (7) לפקודה.

במקה הנדון, חברה א’ (“החברה המעבירה”) מיזגה את פעילותה עם ולתוך החברה הקולטת (“החברה הקולטת”), כאשר במהלך המיזוג העבירה החברה המעבירה את כל נכסיה והתחייבויותיה, לחברה הקולטת, תוך חיסולה ללא פירוק (מיזוג סטאטוטורי של חברה אם עם ולתוך חברה בת) והכל בהתאם להוראות הפרק הראשון לחלק השמיני לחוק החברות, התשנ״ט-1999 (להלן: ״המיזוג״).

במסגרת המיזוג הוקצו לבעלי הזכויות בחברה המעבירה זכויות חדשות בחברה הקולטת, חלף הזכויות בהן החזיקו בחברה המעבירה, תוך שמירה על רציפות מס. לאחר המיזוג, ובמהלך התקופה הנדרשת כהגדרתה בסעיף 103 לפקודה (להלן: ״התקופה הנדרשת״) התעתדה החברה הקולטת לגייס כספים ממשקיעים חדשים, כאשר במסגרת סבב גיוס הכספים יוקצו, בנוסף, זכויות נוספות לבעלי הזכויות הקיימים וזאת במסגרת ניצול זכות האנטי דילול אשר נתנה להם בתקנון החברה המעבירה והועתקה במסגרת המיזוג לתקנון החברה הקולטת (להלן: ״זכות האנטי דילול״). זכות האנטי דילול מקנה למחזיק בה את הזכות להשקיע סכומים נוספים בחברה תמורת הקצאת זכויות וזאת בכדי לשמור על חלקו היחסי אל מול בעלי זכויות חדשים, כמו כן זכות האנטי דילול ניתנת להעברה במקרה ובעל הזכות אינו מעוניין לממשה. [הערת מחבר – ככל הנראה מדובר בזכות מצרנות (preemptive בלעז) ולא זכות אי דילול (anti dilution בלעז) והטרמינולוגיה הנוקטת בהחלטה שגויה, ככל הנראה, אם כי ההגיון החל ביחס לשתי הזכויות דומה.]

החברה הקולטת החברה המעבירה ובעלי הזכויות הקיימים ביקשו לאשר כי הקצאת הזכויות לבעלי הזכויות הקיימים בחברה הקולטת במסגרת סבב הגיוס, לא תהווה הפרה של הוראות סעיף 103ג לפקודה והחלטת המיסוי.

במסגרת ההחלטה נקבע כי:

  1. יראו בזכות האנטי דילול כזכות שהיתה בחברה המעבירה בידי בעלי הזכויות לפני ביצוע המיזוג, ולפיכך, לא יראו בהקצאת זכויות לבעלי הזכויות הקיימים מכוח זכות האנטי דילול, במהלך התקופה הנדרשת, כהפרה של הוראות חלק ה2 לפקודה והחלטת המיסוי, וזאת בכפוף לעמידה בכל התנאים הבאים:
  • זכות האנטי דילול נקבעה במקור בתקנון החברה המעבירה. כמו כן, קביעה זו לא נעשתה בסמוך למיזוג או בשל המיזוג.
  • זכות האנטי דילול נקבעה בנוסף בתקנון החברה הקולטת והיא זהה לזכות האנטי דילול שנקבעה בתקנון החברה המעבירה.
  • זכות האנטי דילול מעניקה זכות לשמירה על חלקם היחסי של בעלי הזכויות אל מול בעלי זכויות חדשים בלבד, ולא זכות להגדלת חלקם ביחס לבעלי זכויות ובעלי מניות אחרים.
  • לא תתאפשר העברת זכויות אנטי דילול מבעלי זכויות אנטי דילול אשר אינם מעוניינים לממשן לבעלי זכויות אחרים בחברה הקולטת המעוניינים לממשן.
  • בשום מקרה במשך כל התקופה הנדרשת לא יפחתו זכויותיהם של מי שהיו בעלי הזכויות בחברה הקולטת, מיד לאחר המיזוג מ- 51% מכל אחת מהזכויות בחברה הקולטת (בדילול מלא).

 

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.