,

הערת אזהרה (ובכלל זה הערת אזהרה “שלילית”) מקנה לזכאי ע”פ ההתחייבות מעמד של נושה מובטח בעל עדיפות על פני נושיו של בעל המקרקעין שפשט את רגלו

ביום 29.12.2020 ניתן פסק הדין בע"א 3042/19 אביחי ורדי, נאמן לנכסי יצחק יפה נ' אלימלך רייכמן (פורסם ב"נבו") אשר דחה ערעור על פסק דינו של ביהמ"ש המחוזי בו נקבע כי למשיב 1 בערעור יש מעמד של נושה מובטח בהליכי פש"ר בשל קיומה של הערת אזהרה שלילית שנרשמה …
, ,

צמצום הלכת אפרופים ביחס לחוזים מסחריים בין גופים עסקיים

ביום 20.11.2019 נתקבל פסק דינו של בית המשפט העליון בע"א 7649/18 ביבי כבישים עפר ופיתוח בע"מ נ' רכבת ישראל בע"מ, במסגרתו צמצם בית המשפט העליון באופן משמעותי את תחולתה של "הלכת אפרופים" ביחס ל"חוזים סגורים" בין צדדים עסקיים. במקרה האמור, דובר בחוזה…
,

בית המשפט ביטל נישול של יזם מאחזקותיו ללא תמורה, בחברה שביצעה “אקזיט”, בעילת העושק. על החשיבות של עריכת הסכם מייסדים וגיבוש הסדרי- Repurchase/Reverse Vesting בין יזמים

(*עדכון - ביום 4.10.2020 בוטל פסק הדין בהסכמת הצדדים (על פי הליך גישור שהתנהל ביניהם), במסגרת ערעורים שהוגשו לבית המשפט העליון. פרטי ההסכמה נותרו חסויים.) ביום 6.8.2019 מסר בית המשפט המחוזי בתל אביב (כב' הש' מגן אלטוביה) את פסק דינו החשוב …
,

“חזקת השקר” בדיני ראיות – מי שמשקר ביודעין בדבר אחד, משקר בכל עדותו, ויש לפסוק לחובתו

במסגרת ע"א  765/18 הובא בפני בית המשפט העליון ערעור  ערעור על פסק הדין של בית המשפט המחוזי חיפה בת"א   3956-06-15 מיום 10.12.2017 (שניתן על ידי כבוד השופטת י' קראי-גירון) בגדרו התקבלה תביעתו של המשיב 1 בערעור, ובית המשפט הורה על רישומו של המש…
, ,

ניסוח סעיפי “שינוי מהותי לרעה”/”אירוע שלילי מהותי” (Material Adverse Event) בהסכמי מיזוג/רכישה של חברות מחייבים זהירות יתרה –בית המשפט של דלאוור אפשר לקונה לבטל הסכם מיזוג עקב “אירוע מהותי שלילי”

בפ"ד Akorn, Inc. v. Fresenius Kabi AG  שניתן ביום 1.10.2018, מסר בית משפט בדלאוור (Court of Chancery), שפסיקותיו מנחות בתי משפט רבים בעולם בנושאי תאגידים, החלטה תקדימית אשר מתירה לקונה לבטל הסכם מיזוג עקב התרחשותו של "אירוע מהותי שלילי" (או קיומה של "שינ…
, ,

סולקו על הסף תביעות מפרקי “בטר פלייס” נגד הדירקטורים ונושאי המשרה ב”בטר פלייס” – מכוח כלל “שיקול הדעת העסקי”

ביום 12.9.2018 מסר בית המשפט המחוזי מרכז-לוד (כב' הש' עופר גרוסקופף) את פסק דינו בת.א. 47302-05-16 בטר פלייס ישראל (ח.ת.) 2009 בע"מ (בפירוק) ואח' נ' שי אגסי ואח', שעניינה בקשות לסילוק על הסף כנגד תובנעה שטענה כי דירקטורים ונושאי משרה אחרים שכיהנו…
, ,

עורך דין אחראי לנזקי הצד שכנגד בגין מצג שווא שהעניק לו ואשר הביא להתקשרותו בעסקה

פעמים רבות עולה בפסיקה השאלה מה הסעד לו זכאי צד, אשר התקשר בהסכם עקב מצגי שווא של הצד שכנגד. גם אנו עסקנו בכך מספר פעמים: אחריותו של יזם בגין מצגי שווא של חברה, האחריות האישית של מנהל בקרן השקעות להפסדיה ו-זכאות צד להסכם שהוטעה לפיצוי מוסכם או…
, ,

האחריות האישית של מנהל בקרן השקעות להפסדים או אובדן השקעה

ביום 13.7.2016 ניתן פסק דינו של בית המשפט העליון בע"א 8052/13 אורי מיליקובסקי נ' מיטלמן שמאי (פורסם בנבו), במסגרת ערעורים שהוגשו על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו בת"א 2648/06 [פורסם בנבו] שניתן ביום 14.10.2013 על ידי כב' השופט יה…
, ,

גם מכירה לבעל מניות קיים כפופה לזכות סירוב ראשונה. בית המשפט קובע מהן תוצאות הפרת זכות סירוב ראשונה כלפי בעל מניות בגין מכירת מניות ומכירת זכויות מכוח הלוואה המירה

במסגרת ת"א 44733-09-11 ארז כוכבא אחזקות (1999) בע"מ ואח' נ' קי וסטינג בע"מ ואח' דן בית המשפט המחוזי בשאלת הפרתה של זכות סירוב ראשונה שנקבעה במסגרת תקנון של חברה, כאשר התובע, שנים רבות לאחר ביצעו העסקאות, כי לא נשלחו לו הודעות כדין בדבר עסקאות למכ…
, ,

בית המשפט המחוזי בתל אביב ביטל את חסימת תוכנת פופקורן – ביטל צו ארעי שניתן לבקשה זיר"ה כנגד ספקיות האינטרנט למניעת שימוש בתוכנת "פופקורן" Popcorn

ביום 1.7.2015 ביטל כב' הש' מגן אלטוביה במסגרת ת״א 37039-05-15 זיר״ה (זכויות יוצרים ברשת האינטרנט) בע״מ ואח׳ נ׳ פלוני אלמוני ואח׳, את הצו הארעי שניתן לבקשת זיר"ה בע"מ (זכויות יוצרים ברשת האינטרנט) כנגד ספקיות האינטרנט בישראל שהורה להן "לנקוט באמצעים …