תביעות סביבתיות

בפני אזרח אשר נפגע ממטרד סבביתי עומדות מספר דרכי פעולה משפטיות להסרת המפגע וקבלת פיצוי (במקרה המתאים כמובן).

תביעות ייצוגיות – תחום משפטי זה הולך ומתפתח במדינת ישראל, ומאחר ומפגעים סביבתיים גורמים לפגיעה במאות ואלפי אזרחים, לעיתים הדרך האפקטיבית ביותר להתמודד עם המפגע הינה הגשת תביעה ייצוגית. תביעה ייצוגית שמצליחה עשויה להוביל לפיצוי הנפגעים בגין המטרדים והנזקים שגורם להם המפעל, או העסק המזהם. חשוב מכך, הדבר עשוי להוביל להפסקת המפגע, הפחתת הסכנות לבריאות הציבור, ולשיפור איכות החיים של אוכלוסיות גדולות. לפיכך, להגשת תביעה ייצוגית חשיבות החורגת מעניינו של היחיד, והעומדים מאחורי תביעות ייצוגיות מוצדקות עושים שירות חשוב לכלל הציבור ולעיתים מדובר בדיני נפשות של ממש.

תובענה אזרחית (רגילה) – החוקים הסביבתיים השונים, חוק אוויר נקי, חוק המים, חוק החומרים המסוכנים וכו’ מקנים לאזרח לו נגרם נזק כתוצאה ממפגע סביבתי עילות תביעה ייחודיות נגד המזהמים כמו גם עילות לבקש צווים שיפוטיים נגד הגורמים המזהמים. זהו ערוץ נוסף באמצעותו יכול כל אזרח לבקש מבית המשפט להורות למפעל או חברה להפסיק פעולה מסוימת המסכנת את בריאות הציבור, או גורמת מטרד סביבתי אחר, ואף לדרוש פיצוי בגין נזקים שכבר נגרמו.

קובלנה פלילית – דרך נוספת להתמודד עם מפגעים סביבתיים הינה הגשת קובלנה פלילית. קובלנה הינה הליך משפטי במסגרתו מגיש אזרח כתב אישום פלילי נגד אזרח אחר, חברה, או תאגיד. זהו כמובן מצב דברים חריג שכן בדרך כלל המדינה היא שמגישה כתבי אישום נגד נאשמים, וישנו מספר מוגבל ביותר של עבירות בגינן ניתנה סמכות לאזרח להניע את גלגלי ההליך הפלילי. מפאת החשיבות  שמצא המחוקק בהתמודדות עם עבירות סביבתיות ישנן לא מעט הוראות חוק סביבתיות המקנות את אותה סמכות ייחודית לאזרח להגיש נגד הגורם המזהם קובלנה פלילית. לעיתים דרך זו היא האפקטיבית ביותר להתמודד עם המפגע.

במשרדנו ידע מעמיק בתחום המשפט הסביבתי וניסיון רב בניהול הליכים סביבתיים נגד גופים עסקיים. הידע האמור מאפשר לבחון בצורה מקצועית את סיכויי התביעה, לבחור את ההליך המתאים ביותר, לסייע באיסוף הראיות והכנת התשתית המדעית להוכחת התביעה, וכמובן לנהל את ההליך מתחילתו ועד סופו.