מכרזים ועתירות מנהליות

משרדנו מתמחה בייצוג וליווי לקוחות בהליכים מנהליים, בדיקת תקינות הליכי מכרז, תקיפת מכרזים באמצעות עתירות מנהליות ו/או הגנה על תקינות הליכים מכרזיים. 

משרדנו מלווה ובעל ניסיון בייצוג לקוחות עסקיים גדולים ומשרדים ממשלתיים ביישום הליכים מכרזים, משלב כתיבת המכרז ומסמכיו, מענה לשאלות הבהרה וליווי כנסי ספקים, שלבי בחירת ההצעה הזוכה ותגובה לדרישות לביטול או תיקון הליכים מכרזיים.