אריזות ופסולת אלקטרונית

חוק האריזות

בשנת 2011 עבר בכנסת החוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע”א – 2011. החוק מטיל אחריות על יבואנים ויצרנים של אריזות, למחזר את פסולת אריזות. מחזור פסולת האריזות צריכה לעמוד ביעדי מחזור, אשר קבועים בחוק, בהתאם לסוגי הפסולת השונים (זכוכית, פלסטיק, עץ וכו’).

החוק משפיע על תעשיות שונות לרבות: תעשיית המזון, הפרמצבטיקה, תעשיית האלקטרוניקה וכו’. על הרשויות המקומיות החובה והאחריות לקבוע וליישם הסדרי הפרדה, איסוף ופינוי של פסולת אריזות. בחוק קבועים מנגנוני ענישה על מי שאינו עומד בחובות החוק. בין השאר – עיצומים כספיים בגין אי התקשרות עם גוף מוכר, אי עמידה ביעדי המחזור ועוד. כמו כן, ניתן להעמיד לדין פלילי את מי שאינו עומד בדרישות החוק.

חוק הפסולת האלקטרונית

בשנת 2014 נכנס לתוקף החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע”ב-2012. בתי עסק המוכרים סוללות ומצברים מחוייבים להתקין מכלים ייעודיים לסוללות ומצברים משומשים, ולקבוע נקודות החזרה זמינות לציבור. יצרנים ויבואנים של ציוד אלקטרוני  – מחוייבים למחזר חלק מהציוד שמכרו במהלך השנה, בהתאם ליעדי מחזור שנקבעו בחוק.

גם כאן, הרשות המקומית אחרית להקים מוקדים של איסוף הפסולת האלקטרונית ולאפשר פינוי של פסולת אלקטרונית מבית התושבים.

גם בחוק זה קבועים כלי ענישה שונים למי שאינו עומד בחובות החוק: עיצומים כספיים והעמדה לדין פלילי.