,

בית המשפט העליון: אין חובה לפרסם נוהל פנימי לבדיקת הצעות במכרז, ואין לפסול מכרז בשל שינוי הנוהל

במסגרת עת"מ 4607/16 Alstom Transport SA ואח' נ' נת"ע – נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ ואח', פורסם "בנבו", נדונו ערעורים על פסק הדין של בית המשפט המחוזי בנוגע לעתירות בנוגע למכרז לתכנון, ייצור, אספקה, ותחזוקה של קרונות לקווי הרכבת הקלה באזור גוש דן, אשר …
,

מתמודד במכרז מחויב להגיש עתירה מינהלית למימוש זכייתו, כתנאי להגשת תביעת פיצויים מנהלית בשל המכרז

במסגרת עע"מ 7401/14 קסם המילניום נ' רשות שדות התעופה נדונה תביעת פיצויים של מציע שהשתתף במכרז, אשר טען כי זכייתו בו קופחה עקב פגם שנפל בהתנהלותה של הרשות. התובע טען שיש לפצותו בגין הרווח שהיה מפיק לו היה זוכה במכרז, קרי: פיצויי קיום, לאור העובדה כי יש ביד…
,

האיסור על שינוי תנאי המכרז או ביטולם לאחר קבלת ההצעות במכרז

יאיר מינטוס, עו"ד האם רשאי עורך מכרז לשנות את תנאיו לאחר קבלת ההצעות השונות במכרז? בע"א 700-89 חברת החשמל לישראל בעמ נ מליבו ישראל בעמ נקבע על ידי בית המשפט העליון, בעקבות בג"צ 632/81, בג"צ 19/82, מיגדה בע"מ נ' שר הבריאות ואח', כי הדבר אסור וח…
,

זכות העיון במסמכי מכרז וטענת החיסיון

במסגרת עתמ (י-ם) 336-10  BGS Desalination Ltd נ מדינת ישראל – משרד האוצר (פורסם ב"נבו"), דן בית המשפט לעניינים מנהליים בשאלת היקף זכות העיון במסמכי מכרז בעת שעולות טענות לחיסיון מסמכים. לפי סעיף 21(ה)(1)(א) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993 ת…
,

פסילת הצעה במכרז בגלל ערבות בנקאית מיטיבה – פסק דין אפקון נ' ליד בקרה ואח'

יאיר מינטוס, עו"ד ביום 1.1.2012 ניתן פסק דינו של בית המשפט העליון בעע"ם 2628/11 אפקון בקרה ואוטומציה נ' ליד בקרה ואח' (פורסם ב"נבו") ,אשר קבע כי גם ערבות מיטיבה אשר הגיש מציע במכרז, אשר תקופת מימושה ארוכה בכמה ימים מתקופת המימוש הנכונה, הינ…