עבירות כלכליות

עבירות כלכליות הינן עבירות בעלות מניע עיסקי המבוצעות במסגרת וכחלק מהפעילות העסקית של מבצע העבירה – אדם, מפעל או חברה. לדוגמא, עבירות לפי ההחוקים המסדירים מכירת גז ודלק, מכירת תרופות, או העסקת עובדים זרים, עבירות שמטבען מבוצעות על ידי בעלי עסקים, הינן עבירות כלכליות.

משרדנו מייצג לקוחות בעבירות “צווארון לבן” ובעל ניסיון רב בתחום העבירות כלכליות.אחד המאפיינים הבולטים של העבירות הכלכליות הינו שהמבצעים הינם בדרך כלל אנשים נורמטיביים, ולא פעם נושאי משרה בכירים בתאגיד. נושאי המשרה חבים בעבירות החברה, בדרך כלל, אם לא פיקחו כנדרש או לא עשו כל שניתן כדי למנוע את העבירה.

מאפיין נוסף של מרבית העבירות הכלכליות, הינו שהרשעת הנאשם בפלילים אינה דורשת רצון, כוונה, או אף ידיעה, ודי בכך שבעל העסק או המפעל לא עשה כל שיכולתו למניעת העבירה. זהו רף אחריות גבוה מאד, גבוה מרף של רשלנות.

בעטיים של המאפיינים הייחודיים, משרדנו, בנוסף לייצוג שניתן בבית המשפט, נותן ייעוץ מונע, שמטרתו לבחון, ככל שניתן, אם במהלך הפעילות העסקית מבוצעות עבירות פלילית, או שהפעילות עלולה להוביל לכך.לבחינה זו חשיבות רבה לנושאי משרה בתאגיד שחלילה עלולים לשלם מחיר כלכלי ותעסוקתי, כבד, בגין מחדלי החברה שהובילו להגשת כתב אישום. מניעה ואיתור מוקדם של עבירות שהחברה ו/או בעליה אינם מודעים להן הינה מטרה ברוכה מנקודת מבטה של החברה שחפצה, בדרך כלל, לפעול בהתאם לדין, והדבר מסייע לבניית המוניטין של החברה (או העסק) שבצידו תועלת כלכלית, חברתית ושיווקית.

באתר תוכלו למצוא סקירה אודות חלק מהתחומים בהם מוגשים כתבי אישום בעבירות כלכליות.