גישור סביבתי

גישור סביבתי, בדומה לכל גישור, הינו הליך במסגרתו נעשה ניסיון להביא את הצדדים להסכמות מבלי להידרש להכרעה על ידי גורם חיצוני, בית המשפט או בורר. הליך הגישור נותן לא פעם פיתרון לשורש המחלוקת, ומאפשר לצדדים לפתוח דף חדש ולשים את המשקעים מאחוריהם.

גישור סביבתי כרוך פעמים רבות בהסדרה סביבתית, או במציאת פיתרון יסודי למחלוקת שהובילה לסכסוך. פיתרון שמאפשר לשני הצדדים להמשיך בעיסוקיהם, או ענייניהם, מבלי שהאחד נאלץ לוותר כליל על תחום עיסוקו או שהאחר נאלץ להשלים עם פגיעה או מטרד מתמשכים. הפיתרונות מערבים בדרך כלל השקעה בטכנולוגיה או קביעת דרכי עבודה שמחד מבטלים או מפחיתים באופן משמעותי את עוצמת הפגיעה הסביבתית, ומאידך מאפשרים את המשך הפעילות. למעשה מדובר, בדרך כלל, בהליך שאינו מתמצה במתן פיתרון נקודתי דוגמת החלטה במחלוקת כספית. אלא בהליך שסיום מוצלח שלו מאפשר לצדדים להמשיך לחיות ולפעול, אחד לצד השני, לטווח הארוך.

למשרדנו היכרות עמוקה לא רק עם הדין הסביבתי, עניין המאפשר להבהיר לצדדים את החשיפה המשפטית שכל צד עומד בפניה. אלא גם עם מומחים בתחום הסביבתי ועם חברות העוסקות בטכנולוגיות מתקדמות לבחינה, הערכה, וצמצום פגיעה סביבתית. היכרות זו מאפשרת לנו, במהלך גישור סביבתי, להצביע על טכנולוגיות זמינות שבכוחן לסייע בפיתרון המחלוקת.

נושאי הגישור מגוונים ולמעשה כל מחלוקת סביבתית שצד שוקל להביא להכרעה שיפוטית יכולה להתברר ופעמים רבות להיפתר בהליך גישור סביבתי. לשם המחשה נציין כי גישור סביבתי יכול להיערך בעניינים הנוגעים למפגעי ומטרדי רעש הנגרמים על ידי אולמות אירועים ושמחות, מפגעי ומטרדי ריח הנגרמים כתוצאה מפעילות תעשייתית או פעילות חקלאית, זיהום אוויר הנגרם על ידי ארובות תעשייתיות או עסקים בתחום חומרי בניין,  וכו’.