מעונות יום שיקומיים

חוק מעונות יום שיקומיים קובע כי פעוט עם מוגבלות זכאי לטיפול, חינוך והסעה עם ליווי, למעון יום שיקומי קרוב ככל האפשר למקום מגוריו. פעוט עם מוגבלות הינו ילד שמלאו לו שישה חודשים ועד שמלאו לו שלוש שנים, ואם מלאו לו שלוש שנים במהלך שנת הלימודים – עד סיום שנת הלימודים, וכמו כן שמשולמת בעבורו גמלת ילד נכה על ידי המוסד לביטוח לאומי.

לכן, על מנת לקבל זכאות למעון יום שיקומי על פי החוק, על הפעוט לעמוד בשני תנאים מצטברים.

א. שגיל הפעוט יהיה בין שישה חודשים לשלוש שנים, ואם מלאו לקטין שלוש שנים במהלך שנת הלימודים זכאותו נמשכת עד תום שנת הלימודים בה מלאו לו שלוש שנים.

ב. קבלת הכרה מטעם המוסד לביטוח לאומי בזכאות לקבלת גמלת ילד נכה.

במעון פועל צוות רחב ומיומן וניתנים מגוון שירותים הנחוצים לפעוט עם הצרכים המיוחדים. בבסיס החוק נמצאת ההכרה כי בגיל הרך קיימת הזדמנות ייחודית לקדם את הפעוט עם הצרכים המיוחדים. בשל כך ישנה חשיבות רבה לכך שהפעוטות ישהו במעונות יום שיקומיים, ולא במסגרות אחרות שאינן מתמחות בלקויות השונות.

בשל מיעוט משאבים קורה לא פעם שמשרד הרווחה אינו מאפשר לפעוט זכאי להיקלט במעון יום שיקומי. במקרים אלו רצוי לקבל ייעוץ משפטי, ועתירות שהגשנו בנושא הביאו לא פעם לשינוי המצב, לרבות קיצור זמני הקליטה, פתיחת מעונות חדשים ו/או קיצור הזמן לפתיחתם של מעונות יום שיקומיים שהפעלתם התעכבה מאד.