זכויות ילדים – צרכים מיוחדים ושילוב

מאז הקמתו פועל המשרד לקידום זכויותיהם של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים (אוטיזם, תסמונת דאון ולקויות נוספות). בגדר כך ייצגנו הורים ומשפחות במאבקיהם לשילוב תלמידים במסגרות רגילות, בקבלת זכויות בבתי ספר לחינוך מיוחד, בהשמת פעוטות במעונות יום שיקומיים, במניעת השעייה והרחקה ממסגרות חינוכיות, ובנושאים מגוונים נוספים הקשורים בזכויות הילדים.

אנו מאמינים בזכותו של כל אדם להשתלב בקהילה (זכות השילוב), בכך שחברה בריאה נמדדת ביכולתה להכיל את האדם השונה, ובזכותו של כל הורה לבחור לילדו מסגרת חינוכית לפי תפיסת עולמו.

בעולם התרחבה מאד בעשרות השנים האחרונות התנועה לשילובם של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים במסגרות חינוך רגילות, ואנו רואים בכך מגמה מבורכת וחשובה מאין כמוה. לאורך השנים ייצגנו עשרות ויותר הורים לתלמידים בעלי אוטיזם, תסמונת דאון, ולקויות אחרות במאבקם לשילוב במסגרות חינוך רגילות. חרף הקשיים אנו מאמינים כי יש מקום לאופטימיות ועם הזמן שילוב הילד המיוחד יהפוך לכלל ולא יחשב תופעה ייחודית.
.
יחד עם זאת אנו רואים עצמנו כתובת לכל הורה שזכויותיו וזכויות ילדו נפגעו, בין אם בחר לשלב ילדו במסגרת רגילה, בין אם במסגרת לחינוך מיוחד, וכמובן גם להורים לילדים רגילים שזכויותיהם נפגעות – ואף זה קורה לא פעם. עתירות שהגשנו הביאו לא פעם לכך שבתי המשפט הורו למשרד החינוך לשבץ את הילד במסגרת אותה ביקשו  ההורים, וברבות השנים השתלבו הילדים בצורה מוצלחת במסגרת אותה ביקשו ההורים והשתלבו לפי יכולתם בקהילה בה הם חיים.

כחלק מהסינגור על הקהילה האוטיסטית וקידום מאבקם של התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים, מפעיל המשרד, מזה עשור, בשיתוף פעולה מלא עם עמותת אלו”ט, פרוייקט תמיכה משפטית בו נעזרו עד היום מאות משפחות. במקביל פועל המשרד לקידום השילוב של קהילת תסמונת דאון, ומלווה, משך שנים, את מרכז השילוב של עמותת ית”ד בסיוע משפטי שוטף ועזרה למשפחות הנקלעות לקשיים מול משרד החינוך.