חיפוש חדש

אם אינך מרוצה מהתוצאות הבאות, יש לבצע חיפוש נוסף

133 תוצאות חיפוש עבור: /

1

בית המשפט ביטל נישול של יזם מאחזקותיו ללא תמורה, בחברה שביצעה "אקזיט", בעילת העושק. על החשיבות של עריכת הסכם מייסדים וגיבוש הסדרי- Repurchase/Reverse Vesting בין יזמים

ביום 6.8.2019 מסר בית המשפט המחוזי בתל אביב (כב' הש' מגן אלטוביה) את פסק דינו החשוב ואולי אף התקדימי בת"א 36969-12-15 משה בן אבו נ' נתנאל דוידי, אורי אלטר ופאלו אלטו נטוורקס ישראל בע"מ. במסגרת פסק הדין נדון עניינם של משה בן אבו, ושני שותפיו להקמת חברת סייברה CYVERA (כיום פאלו אלטו נטוורקס ישראל בע"מ), נתנאל […]

2

החלטת מיסוי 2775/18 – ביטול אופציות שהבשלתן תלוית אירוע אקזיט והקצאתן במסלול רווח הון באמצעות נאמן שבסעיף 102 לפקודה

העובדות   חברה פרטית תושבת ישראל העוסקת במחקר ופיתוח רפואי (להלן: "החברה הישראלית") הנה חברה בת בבעלות מלאה (100%) של חברה פרטית תושבת הולנד )להלן: "חברת האם"). חברת האם הקצתה אופציות לעובדי החברה הישראלית, שאינם בעלי שליטה כהגדרת המונח בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה", "העובדים" בהתאמה) אופציות הניתנות למימוש למניות חברת האם, וזאת […]

3

החלטת מיסוי 2775/18 – אופציות לעובדים – ביטול אופציות שהבשלתן תלוית אירוע אקזיט והקצאתן במסלול רווח הון באמצעות נאמן שבסעיף 102 לפקודה – החלטת מיסוי בהסכם

העובדות חברה פרטית תושבת ישראל העוסקת במחקר ופיתוח רפואי (להלן: "החברה הישראלית") הנה חברה בת בבעלות מלאה (100%) של חברה פרטית תושבת הולנד )להלן: "חברת האם"). 2.        חברת האם הקצתה אופציות לעובדי החברה הישראלית, שאינם בעלי שליטה כהגדרת המונח בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה", "העובדים" בהתאמה) אופציות הניתנות למימוש למניות חברת האם, וזאת […]

4

החלטת מיסוי 2775/18 – אופציות לעובדים – ביטול אופציות שהבשלתן תלוית אירוע אקזיט והקצאתן במסלול רווח הון באמצעות נאמן שבסעיף 102 לפקודה – החלטת מיסוי בהסכם

העובדות חברה פרטית תושבת ישראל העוסקת במחקר ופיתוח רפואי (להלן: "החברה הישראלית") הנה חברה בת בבעלות מלאה (100%) של חברה פרטית תושבת הולנד )להלן: "חברת האם"). 2.        חברת האם הקצתה אופציות לעובדי החברה הישראלית, שאינם בעלי שליטה כהגדרת המונח בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה", "העובדים" בהתאמה) אופציות הניתנות למימוש למניות חברת האם, וזאת […]

6

קניין רוחני/סימני מסחר

קניין רוחני/סימני מסחר עבירות הקניין הרוחני נקבעו בפקודת סימני המסחר (נוסח חדש) תשל"ב-1972 וחוק זכויות יוצרים תשס"ח-2007. בפקודת סימני המסחר קבועות מספר עבירות פליליות, אך המטרה המרכזית מאחורי כולן הינה למנוע שימוש בסימני מסחר רשומים ללא רשותו של בעל סימן המסחר. כך לדוגמא, מכירת פרטי לבוש הנושאים סימן מסחר רשום של חברת אופנה ללא הרשאה […]

7

ניסוח סעיפי "שינוי מהותי לרעה"/"אירוע שלילי מהותי" (Material Adverse Event) בהסכמי מיזוג/רכישה של חברות מחייבים זהירות יתרה –בית המשפט של דלאוור אפשר לקונה לבטל הסכם מיזוג עקב "אירוע מהותי שלילי"

בפ"ד Akorn, Inc. v. Fresenius Kabi AG  שניתן ביום 1.10.2018, מסר בית משפט בדלאוור (Court of Chancery), שפסיקותיו מנחות בתי משפט רבים בעולם בנושאי תאגידים, החלטה תקדימית אשר מתירה לקונה לבטל הסכם מיזוג עקב התרחשותו של "אירוע מהותי שלילי" (או קיומה של "שינוי מהותי לרעה") בעסקי התאגיד הנרכש. הסכסוך בין הצדדים נבע מהסכם בו התקשרה חברת […]

8

החלטות מיסוי 6539/17 – מיסוי אופציות של עובדים ישראליים בניוד (שביצעו Relocation לחו"ל, או אשר שבו לישראל)

במסגרת החלטת מיסוי 6539/17 מיום 28.5.2017 נדון עניינן של אופציות שהוענקו לעובדים בניוד, קרי עובדום שביצעו Relocation מישראל לחו"ל או אשר שבו לישראל. העובדות: חברה תושבת ישראל אשר מניותיה רשומות למסחר בבורסת NASDAQ שבארה״ב (להלן: ״החברה״). לחברה תכנית הקצאה בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה (להלן: ״הפקודה״) אשר הוגשה לאישורו של פקיד שומה כנדרש […]

9

ניתן להקצות אופציות למניות בכורה לעובדים במסלול רווח הון – החלטת מיסוי 6938/16

במסגרת החלטת מיסוי 6938/16 נדונה הקצאת אופציות לעובדים למניות בכורה, אשר הוקצו לעובדים לאור העובדה כי המשקיעים זכו לזכות עדיפות בפירוק (Liquidation Preference) בפירוק או בעת מכירת החברה, אשר לאורה, בהתאם להערכות נוכחיות ביחס לקביעת שווי מניותיה של החברה במקרה של מכירת החברה, לא היו המניות הרגילות של העובדים זוכות להשתתף כלל בפירות המכירה. והיו חסרות […]

10

האם הוגן כי זכות עדיפות בפירוק (Liquidation Preference) תעניק לבעליה את כל התמורה ממכירת/מיזוג חברה ותשלול תמורה מבעלי מניות אליהן לא צמודה הזכות?

בחודש אוגוסט 2013 ניתן פסק דינו של בית המשפט בדלאוור, ארה"ב (ה-Court of Chancery ) בעניין Trados[i] ביחס לתוקפה והיקפה של זכות עדיפות בפירוק (Liquidation Preference) הצמודה למניות vבכורה (Preferred Stock)' בעת מיזוג חברה. המקרה נדון אמנם בבית המשפט בדלאוור ועוסק בחברה שהוקמה בדלאוור, אולם עוסק בחברה שמומנה בעזרת השקעות הון סיכון, והמקרה הנדון בו […]